تهران، میرداماد غربی
پلاک ۴۷۰
02184064457
02184064457
HPC@KNTU.AC.IR
hpc@kntu.ac.ir

تیم ما نوع1

علی

علی

طراح

سوزان

سوزان

طراح

حمید

حمید

طراح

سارا

سارا

طراح


تیم ما نوع2

جان سو

جان سو

طراح

سوزان

سوزان

طراح

علی

علی

طراح

علی

علی

طراح


تیم ما نوع 3

علی

علی

طراح

علی

علی

طراح

امین

امین

طراح

حمید

حمید

طراح

سارا

سارا

طراح

امین

امین

طراح


تیم ما نوع 4

تام

تام

طراح

سارا

سارا

طراح

علی

علی

طراح


تیم ما نوع 5

سارا

سارا

طراح
امین

امین

طراح
علی

علی

طراح
امین

امین

طراح
سارا

سارا

طراح
امین

امین

طراح