تهران، میرداماد غربی
پلاک ۴۷۰
02184064457
02184064457
HPC@KNTU.AC.IR
hpc@kntu.ac.irجدول قیمتجدول قیمت نوع 1

پایه

31.23 /ماهانه

 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • بهینه سازی جستجو
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • بهینه سازی نقشه

پیشرفته

48.12 ت/ماهانه

 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • خالق نقشه سایت
 • بهینه سازی جستجو
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی
 • بهینه سازی نقشهجدول قیمت نوع 2


اصلی

 • 1 وب سایت
 • 1 دامین
 • 10 گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود

332 ت/سالانه

568 ت

پایه

 • 2 وبسایت
 • دامین رایگان
 • 50 گیگ فضا
 • پهنای باتند نامحدود

468 ت/سالانه

635 ت


میزبانی کسب و کار

 • 4 وب سایت
 • دامین رایگان
 • 250 گیگ فضا
 • نامحدود

758 ت/سالانه

536 ت


جدول قیمت نوع 3


پایه

31.32 ت/ماهانه

25%تخفیف
 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • بهینه سازی جستجو
 • گوگل ژنراتور نقشه محلی

تخصصی

64.43 ت/ماهانه

بهترین قیمت
 • مشاوره رایگان
 • ابزار جستجوگرها رایگان
 • نقشه محلی گوگل
 • بهینه سازی نقشه
 • خالق نقشه سایت
 • گزارش برای همیشه ذخیره می شود
 • بهینه سازی جستجوجدول قیمت نوع 4

استاندارد

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • 5 تجزیه و تحلیل ترافیک
 • 300 کلمات کلیدی300 کلمات کلیدی
 • 300 کلمات کلیدی
 • حساب های اجتماعی
 • 2 فضا

45.00 ت/ماهانه


Medium

دسترسی سریع، تمام منابع.
 • 10 تجزیه و تحلیل ترافیک
 • 480 کلمات کلیدی
 • 350،000 صفحه
 • 19 حساب اجتماعی
 • 5 فضا

57.00 ت/ماهانه
جدول قیمت نوع 5


برنز

طرح پیشرفته

43,15 ت/ماهانه

354 سالانه
 • 1 وبسایت
 • دامین رایگان
 • 100 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1000 ایمیل

نقره ای

طرح پیشرفته

43,15 ت/ماهانه

354 سالانه
 • 1 وبسایت
 • دامین رایگان
 • 100 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 1000 ایمیل

طلایی

طرح پیشرفته

43,15 ت/ماهانه

354 سالانه
 • 1 وبسایت
 • دامین رایگان
 • 100 گیگ فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 100 ایمیل


جدول قیمت نوع 6


طرح کسب و کار

532 ت/سالانه

 • 1 وبسایت
 • 100 GB فضا
 • پهنای باند نامحدود
 • 100 ایمیل
 • دامین رایگان

طرح کسب و کار

732 ت/سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود

طرح پیشرفته

ت932/سالانه

 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • پهنای باند نامحدود